• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Etický kodex

Etický kodex definuje základní hodnoty a firemní kulturu společnosti Energie stavební a báňská a.s. (ENERGIE), která je postavena na nejvyšších etických principech a jejímž cílem je dodržování právních předpisů, dodržování pracovních a lidských práv všech jejích zaměstnanců, plnění závazků společnosti ENERGIE, stejně jako předcházení případným škodám a postihům vůči společnosti ENERGIE a zároveň předcházení protiprávnímu či neetickému jednání.

Kodex se vztahuje a musí být dodržován všemi zaměstnanci společnosti ENERGIE bez ohledu na jejich status či pracovní zařazení. Základní principy a pravidla chování uvedené v tomto Kodexu se pak přiměřeně vztahují i na obchodní partnery společnosti ENERGIE a další subjekty, s nimiž společnost ENERGIE spolupracuje.

Etický kodex

Dojde-li k neetickému či protiprávnímu konání, zavazuje se společnost ENERGIE vyvinout maximální úsilí k jeho zjištění a účinnému zamezení či odvrácení jeho následků a náležitému prošetření jeho příčin.

Ohlásit protiprávní konání či porušování základních principů a pravidel chování uvedených v Etickém kodexu ze strany jakékoliv osoby, jenž souvisí s podnikatelskou činností společnosti ENERGIE, je možné prostřednictvím následujících anonymních nástrojů:

 • schránka, určená k podání podnětu v „papírové podobě“, která je umístěna jak v sídle společnosti, tak i na adrese generálního ředitelství
 • e-mailová zpráva odeslaná na adresu: eticka.linka@enas.cz
 • telefonní linka:  +420 244 402 288
 • anonymní formulář umístěný na webových stránkách společnosti (viz níže):

Surname:

Příloha:
CAPTCHA Image
refresh