• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Geodetické služby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Geometrické plány

 • věcná břemena
 • rozdělování pozemků
 • zaměření dokončených staveb
 • zaměření rozestavěných staveb (pro úvěr, hypotéku)

Vytyčování vlastnických hranic pozemků
Tvorba digitální katastrální mapy

Důlní měřičství

Činnost hlavního důlního měřiče
Tvorba a údržba základních map lomů a dolů
Určování kubatur odvalů, skládek a odtěžené hmoty
Sledování a zaměřování vlivů důlní činnosti na povrchu
Připojování a zaměřování důlních děl
Vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí

Inženýrská geodézie

Činnost oprávněného zeměměřického inženýra, skupiny a) a c)
Zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb
Budování vytyčovacích sítí
Vytyčení a zaměření inženýrských sítí a staveb 
Sledování posunů a deformací staveb
Přesná a velmi přesná nivelace
Zaměření profilů a řezů terénu a koryt vodních toků
Zaměření skutečného stavu fasád stavebních objektů (2D, 3D)

Mapování

Tvorba výškopisných a polohopisních plánů
Tvorba digitálního modelu terénu
Tvorba účelových a základních map velkých i malých měřítek
Tvorba základních map závodu a sídlišť
Budování bodového pole metodou GPS
Zjišťování průběhu podzemního vedení

Vybavení

Trimble R6 GNSS, Trimble Dini 12T,
TOPCON GPT-9003M, TOPCON GPT-7003i,
TOPCON GPT-601, TOPCON GPT-801

Kontakt

tel.:  +420 312 612 367