• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

Inženýrské stavby

Společnost  na profesionální úrovni vykonává v oblasti báňského stavitelství  činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména realizuje

 • ražení štol, tunelů, kolektorů, hloubení šachet a jam
 • výstavbu liniových inženýrských sítí, tzn. vodovodních a kanalizačních řadů, plynovodů, horkovodů, včetně přeložek inženýrských sítí  a staveb souvisejících objektů čistíren odpadních vod a přípojek.

v oblasti povrchových inženýrských staveb a rekonstrukcí převážně průmyslového charakteru realizuje

 • dopravní stavby, což zahrnuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících silničních komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch, úpravy vodních toků, výstavbu opěrných zdí a přilehlých silničních objektů, jako jsou mostky, propustky,
 • výstavbu čistíren odpadních a důlních vod, úpraven vod, vodojemů a nádrží a stavby protipovodňových opatření,
 • komplexní výstavbu výrobních a skladových areálů pro tuzemské a zahraniční investory, včetně zajištění infrastruktury inženýrských sítí,
 • rekonstrukce výrobních objektů, provedení demoličních prací,
 • sanace a dekontaminace zemin, včetně průzkumu zasažených lokalit, manipulace a přepravy kontaminovaných materiálů a laboratorních analýz.

Reference

Referenční prospekt ke stažení

Vybrané reference

Kolektor Hlávkův most
Kolektor H
Stavební objekt 3053 Stoka CO3
Stavební
Rekonstrukce ČOV Vrapice
Rekonstruk