1. 4. 2017

Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun

Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun

1. 4. 2017

Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno

Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno

1. 4. 2017

Kolektor Hlávkův most, Praha

Kolektor Hlávkův most, Praha

1. 4. 2017

Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav

Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav

1. 4. 2017

Bytový dům Nad Kajetánkou, Praha

Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

14. 4. 2016

Klaudiánova nemocnice dnes otevřela novou lékárnu

Dnes se pro pacienty otevřely moderní, vzdušné prostory lékárny oblastní nemocnice v Mladé ...

15. 2. 2016

Revitalizace vnitrobloku bytovek ve Stochově

V únoru byly zahájeny úpravy prostor mezi ulicemi J.A. Komenského a Pionýrů ve Stochově. Ve ...

1. 2. 2016

Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově

Energie v lednu zahájila práce na rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na ...

21. 12. 2015

Vánoční koncert Energie

Vánoční koncert Energie: V Kostele sv. Šimona a Judy v Praze v pátek 18.12. opět zazněla ...

18. 12. 2015

Báňští záchranáři převzali nejvyšší ocenění

Záchranáři HBZS Praha převzali Záchranářský kříž: U příležitosti svátku patronky ...

13. 12. 2015

Energie je mezi nejlepšími firmami ČR

Energie mezi nejlepšími: Společnost byla zařazena mezi Českých 100 nejlepších firem v ...

13. 11. 2015

Mikulášská besídka Energie

V Hotelu Kladno bude ve středu 2. prosince od 17.00 hodin Mikulášská besídka s nadílkou a ...

2. 11. 2015

FAUNA V ENERGII

Výstava obrazů: Pozorný návštěvník naší firmy v Praze jistě nemine bez povšimnutí ...

14. 10. 2015

Naše stavba na náměstí v Mladé Boleslavi získala titul Stavba ...

Stavba roku 2015: Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi - Podzemní komplex v severní ...

7. 9. 2015

Spanilá jízda veteránů

V sobotu 12. září se na Lidickém okruhu jede druhý ročník jízdy automobilových veteránů. ...

2. 9. 2015

Berounskou Plzeňku otevře galavečer

Kulturní dům Plzeňka v Berouně dnes slavnostně zahájí svůj provoz po rekonstrukci, kterou v ...

1. 9. 2015

BENEFICE pro Barunku

Zveme Vás na benefiční akci, která se uskuteční v sobotu 5. září v atriu Hotelu Kladno na ...

28. 8. 2015

Likvidace poslední stavby Dolu Hamr ve Stráži pod Ralskem

V pátek 28. srpna bude za účasti ministra průmyslu a obchodu Ing. Mládka ukončena likvidace ...

17. 8. 2015

Skončil dvouletý projekt Vzdělávání s Energií

V rámci úspěšného vzdělávacího projektu financovaného z ESF OPLZZ se zaměstnanci Energie ...

17. 6. 2015

Na pruhovanou výstavu do Galerie Energie

V sídle naší společnosti v Praze-Motole je nově instalována výstava obrazů Pavliš: ...

14. 5. 2015

Zahájení rekonstrukce ČOV Vrapice

V pátek 15.5. bude slavnostně zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Vrapicích. ...

4. 5. 2015

Zahájení likvidace důlní věže uranového dolu

V květnu byla zahájena demontáž bezmála 47 metrů vysoké ocelové věže, která poprvé ...

12. 4. 2015

Naše stavba roku Letecké muzeum v Mladé Boleslavi již slouží ...

V dubnu bylo v Mladé Boleslavi otevřeno největší letecké muzeum u nás nesoucí jméno ...

3. 4. 2015

Otevření nového úseku metra k nám zkrátí cestu

6.dubna byl zprovozněn nový úsek linky metra A Dejvická – Nemocnice Motol s novými stanicemi ...

18. 2. 2015

V klaudiánově nemocnici vyroste nový pavilon

Ve středu 18. února byla poklepem na základní kámen zahájena výstavba nového pavilonu v ...

16. 2. 2015

Slavnostní otevření oddělení svitavské nemocnice

V pondělí 16.2. bylo slavnostně otevřeno moderně rekonstruované lůžkové oddělení ...

15. 2. 2015

Letecké muzeum v Mladé Boleslavi je stavbou roku 2014

Naše stavba Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi obdržela titul Stavba roku 2014. ...

17. 8. 2015

Skončil dvouletý projekt Vzdělávání s Energií

V rámci úspěšného vzdělávacího projektu financovaného z ESF OPLZZ se zaměstnanci Energie během dvou let zúčastnili více než 160 školících akcí v oblastech ekonomiky, marketingu, stavebních technologií, jazykových kurzů a kurzů PC dovedností.

Informace o ukončení projektu „Vzdělávání s Energií“

CZ.1.04/1.1.02/94.01510  financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

K tomu, aby se naše společnost Energie - stavební a báňská a.s. (dále ESB) nadále rozvíjela a zůstala významným partnerem na stavebním trhu, musíme neustále pečovat o prohlubování, rozšiřování, zvyšování, obnovování nebo udržování kvalifikace svých zaměstnanců. I proto jsme zažádali o získání dotačního projektu, který jsme získali.

Projekt byl zaměřen na rozvoj odborné kvalifikační úrovně a kompetencí vlastních kmenových zaměstnanců a to všech profesí od úrovně vyššího a středního managementu, odborného správního a technického personálu, výrobních profesí i dělnického personálu. Doba trvání projektu byla plánována a splněna a to od července 2013 do června 2015, tj. 24 měsíců, s tím, že na sepsání závěrečné monitorovací zprávy je stanovena lhůta do konce srpna 2015.

Celkem bylo uskutečněno 165 školících akcí, z toho v oblasti:
externích technických kurzů 44 (personalistika, účetnictví, ekonomika výroby, marketing stavebnictví, atd);
externích výrobních kurzů 38  (které byly cíleny zejména pro výrobní personál);
interních výrobních kurzů 23;
externích i interních kurzů pro dělnické profese 24;
doplňkových kurzů obsluhy PC 25;
9 skupin kurzů anglického jazyka
"Rovných příležitostí žen a mužů" 2.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability našich zaměstnanců ve společnosti prostřednictvím získání či rozšíření si profesních kvalifikací a odborných znalostí tak, aby své znalosti mohli uplatnit nejenom v rámci mateřské firmy, ale i v případě změny zaměstnavatele.

Hlavní cíle:
1) v oblasti inovace = větší důraz na profesní a odborné vzdělávání,
2) v oblasti odborného vzdělávání = udržení či získání odborných pracovníků k zajištění konkurenceschopnosti firmy,
3) v oblasti doplňkového vzdělávání = získání dalších dovedností,
4) v oblasti rovných příležitostí = uvědomění si důležitosti tohoto tématu.
Celkově se za dobu trvání projektu kurzů zúčastnilo 296 osob.

Následující tabulka vyjadřuje počet absolventů kurzů v jednotlivých klíčových aktivitách ke konci projektu.

 

plán

skutečnost

KA 02 kurzy externí technické

72

124

KA 03 kurzy výrobní externí

318

377

KA 04 kurzy výrobní interní

178

257

KA 05 kurzy pro dělnické profese

196

162

KA 06 doplňkové kurzy PC

71

80

KA 07 doplňkové jazykové kurzy

36

23

KA 08 Rovné příležitosti žen a mužů

18

21

 

889

1 044

Firemní ombudsman

Ve společnosti byla zřízena pozice ombudsmana, tedy osoby odpovědné za implementaci rovných příležitostí do firemní kultury. Zvolený ombudsman pomáhá v řešení situací spojených s problematikou rovných příležitostí žen a mužů.
Jméno ombudsmana: Ing. Michaela Osnerová, ředitelka strategie a personalistiky, e-mail:osnerova@enas.cz

Postup při stížnostech a disciplinárním řízení
Společnost bude považovat za porušení kázně jakýkoliv úkon diskriminace.

Společnost se bude stavět seriózně a diskrétně ke stížnostem podaným zaměstnanci/-kyněmi souvisejícími s diskriminací anebo viktimizací a v souladu s organizačním řádem řešení stížností.Stížnosti na diskriminaci mohou být diskrétně sděleny manažerovi/-ce a personálnímu/-í manažerovi/-ce. V případě nespokojenosti s tím, jak je se stížností naloženo, se všichni/všechny zaměstnanci/-kyně mohou s důvěrou obrátit na ombudsmana.

Ráda bych poděkovala všem účastníkům, zapojeným do projektu „Vzdělávání s Energií“. Za účast na školeních, i za to, že museli své pracovní povinnosti za dobu strávenou na školeních dohnat zvýšeným úsilím nebo prací nad rámec pracovní doby.

Také děkuji kolegyním Olze Heralové, Věře Horové, Michaele Osnerové za přípravu, plánování, administrativu a konkrétní organizaci vzdělávacích kurzů.

Děkuji i kolegyním Jitce Jágrové, Blance Lukešové, Tereze Sedláčkové, za pomoc při vedení mzdové agendy a vedení projektového účetnictví, stejně tak Evě Dragounové a Zuzaně Novákové za pomoc při rozsáhlých ne mnohdy jen administrativních činnostech spojených s tím projektem. I těm, které jsem zde nejmenovala, moc děkuji za pomoc.

Ing. Zuzana Černá, manažerka projektu Vzdělávání s Energií